תהליכי רכש בארגון – על מה חשוב להקפיד?

תהליכי רכש בארגון

כיום ועם ריבוי העסקים, מערכות לניהול תקציב, ניהול רכש, ייצור, ניהול מלאי, כל אלה ויותר, הם בין תהליכי רכש בארגון. מה על מה חשוב להקפיד? מידע נוסף בהמשך למה שכתוב בתחילת המאמר, תהליכי רכש בארגון יש להם מטרות נוספות, כגון שליטה על הכנסות והוצאות ועל הליכים שבטווח זמן של 24/7, מתממשקים עם סוגים שונים של […]